KONTROLA I CERTIFICIRANJE EKO PROIZVODA

Uredbe ekološke proizvodnje

Ekološka proizvodnja uređena je sljedećim uredbama i zakonima:

 • ZAKON O POLJOPRIVREDI (NN br. 118/18.),

 • NN 11/2020 (29.1.2020.), Pravilnik o kontrolnom sustavu ekološke poljoprivrede
 • UREDBA VIJEĆA (EZ) br. 834/2007 

  od 28. lipnja 2007. o ekološkoj proizvodnji i označivanju ekoloških proizvoda i stavljanju izvan snage Uredbe (EEZ) br. 2092/91

 • UREDBA (EZ) br. 889/2008

  Od 5. rujna 2008. o detaljnim pravilima za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 o ekološkoj proizvodnji i označavanju ekoloških proizvoda s obzirom na ekološku proizvodnju, označivanje i kontrolu, pročišćeni tekst od 01.01.2021.

 • UREDBA KOMISIJE (EZ) br. 1235/2008

  Od 8. prosinca 2008. o detaljnim pravilima za provedbu Uredbe vijeća (EZ) br. 834/2007 s obzirom na režime za uvoz ekoloških proizvoda iz trećih zemalja, pročišćeni tekst 01.01.2021.

 • UREDBA KOMISIJE (EZ) br. 1254/2008 

  od 15. prosinca 2008. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 889/2008 o detaljnim pravilima za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 o ekološkoj proizvodnji i označivanju ekoloških proizvoda s obzirom na ekološku proizvodnju, označivanje i kontrolu

 • UREDBA KOMISIJE (EZ) br. 710/2009 

  od 5. kolovoza 2009. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 889/2008 o detaljnim pravilima za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 s obzirom na detaljna pravila o ekološkoj akvakulturi i uzgoju morskih algi

 • UREDBA KOMISIJE (EU) br. 271/2010 

  od 24. ožujka 2010. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 889/2008 o detaljnim pravilima za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 u pogledu znaka ekološke proizvodnje Europske unije

 • PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) br. 344/2011 

  od 8. travnja 2011. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 889/2008 o detaljnim pravilima za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 o ekološkoj proizvodnji i označivanju ekoloških proizvoda s obzirom na ekološku proizvodnju, označivanje i nadzor

 • PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) br. 590/2011 

  od 20. lipnja 2011. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1235/2008 o detaljnim pravilima za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 u pogledu režima za uvoz ekoloških proizvoda iz trećih zemalja

 • PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) br. 203/2012 

  od 8. ožujka 2012. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 889/2008 o detaljnim pravilima za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007, vezano uz detaljne odredbe o ekološkom vinu

 • PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) br. 505/2012 

  od 14. lipnja 2012. o izmjeni i ispravku Uredbe (EZ) br. 889/2008 o detaljnim pravilima za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 o ekološkoj proizvodnji i označivanju ekoloških proizvoda s obzirom na ekološku proizvodnju, označivanje i kontrolu

 • PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) br. 508/2012 

  od 20. lipnja 2012. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1235/2008 o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 u pogledu aranžmana za uvoz ekoloških proizvoda iz trećih zemalja

 • PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) br. 392/2013 

  od 29. travnja 2013. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 889/2008 s obzirom na sustav kontrole za ekološku proizvodnju

 • PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) br. 586/2013 

  od 20. lipnja 2013. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1235/2008 o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 s obzirom na režime za uvoz ekoloških proizvoda iz trećih zemalja i odstupanje od Uredbe Vijeća (EZ) br. 1235/2008 u pogledu datuma podnošenja godišnjeg izvješća

 • PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) br. 1030/2013 

  оd 24. listopada 2013. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 889/2008 o detaljnim pravilima za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 o ekološkoj proizvodnji i označivanju ekoloških proizvoda s obzirom na ekološku proizvodnju, označivanje i kontrolu

 • PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) br. 1364/2013 

  оd 17. prosinca 2013. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 889/2008 o detaljnim pravilima za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 u pogledu uporabe riblje mlađi iz neekološke akvakulture i neekološkog sjemena školjkaša u ekološkoj akvakulturi

 • PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) br. 354/2014  

  od 8. travnja 2014. o izmjeni i ispravku Uredbe (EZ) br. 889/2008 o detaljnim pravilima za provedbu Uredbe Vijeća (EZ)  br.  834/2007 o ekološkoj proizvodnji i  označivanju ekoloških proizvoda s obzirom na ekološku proizvodnju, označivanje i kontrolu

 • PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) br. 836/2014 

  оd 31. srpnja 2014. o izmjeni  Uredbe (EZ)  br.  889/2008 o detaljnim  pravilima  za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br.  834/2007 o ekološkoj proizvodnji i označivanju ekoloških proizvoda s obzirom na ekološku proizvodnju, označivanje i kontrolu

 • PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) br. 131/2015

  Od 23. siječnja 2015. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1235/2008 o detaljnim pravilima za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 s obzirom na režime za uvoz ekoloških proizvoda iz trećih zemalja, pročišćeni tekst 29.01.2015.

 • PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/459 

  оd 18. ožujka 2016. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1235/2008 o detaljnim pravilima za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 s obzirom na režime za uvoz ekoloških proizvoda iz trećih zemalja

 • PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/673 

  оd 29. travnja 2016. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 889/2008 o detaljnim pravilima za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 o ekološkoj proizvodnji i označivanju ekoloških proizvoda s obzirom na ekološku proizvodnju, označivanje i kontrolu

 • PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/1330 

  оd 2. kolovoza 2016. o  izmjeni  Uredbe  (EZ)  br.  1235/2008  o  detaljnim  pravilima  za  provedbu  Uredbe  Vijeća  (EZ) br. 834/2007  s obzirom na reŬime za uvoz ekoloških proizvoda  iz  trećih zemalja

 • PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE  (EU) 2016/910 

  оd 9.  lipnja 2016. o  izmjeni  Uredbe  (EZ)  br.  1235/2008  o  detaljnim  pravilima  za  provedbu  Uredbe  Vijeća  (EZ) br. 834/2007  s obzirom na režime za uvoz ekoloških proizvoda  iz  trećih zemalja

 • PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/1842 

  оd 14. listopada 2016. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1235/2008 u pogledu elektroničke potvrde o inspekciji za uvezene ekološke proizvode i određenih drugih elemenata i Uredbe (EZ) br. 889/2008 u pogledu zahtjeva za konzervirane ili prerađene ekološke proizvode i prijenos informacija

 • PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/838 

  оd 17. svibnja 2017. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 889/2008 u pogledu hrane za životinje za određene životinje iz ekološke akvakulture

 • UREDBA EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA (EU) 2018/848 Od 30.svibnja 2018. o ekološkoj proizvodnji i označivanju ekoloških proizvoda te stavljanju izvan snage UredbVijeća (EZ) br. 834/2007- stupa na snagu 1.siječnja 2022.   

 • PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE EU 2019/2164
  Od 17. prosinca 2019. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 889/2008 o detaljnim pravilima za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 o ekološkoj proizvodnji i označivanju ekoloških proizvoda s obzirom na ekološku proizvodnju, označivanje i kontrolu
 • UREDBA VIJEĆA EZ br. 967/2008
  od 29. rujna 2008. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 834/2007 o ekološkoj proizvodnji i označivanju ekoloških proizvoda
 • UREDBA KOMISIJE EZ br. 537/2009
  od 19. lipnja 2009. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1235/2008 u pogledu popisa trećih zemalja iz kojih određeni poljoprivredni proizvodi dobiveni ekološkom proizvodnjom moraju potjecati da bi se mogli stavljati na tržište u Zajednici
 • PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE EU br. 426/2011
  od 2. svibnja 2011. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 889/2008 o detaljnim pravilima za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 o ekološkoj proizvodnji i označivanju ekoloških proizvoda s obzirom na ekološku proizvodnju, označivanje i kontrolu
 • UREDBA KOMISIJE EU br. 471/2010
  od 31. svibnja 2010. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1235/2008 u pogledu popisa trećih zemalja iz kojih određeni poljoprivredni proizvodi dobiveni ekološkom proizvodnjom moraju potjecati da bi se mogli stavljati na tržište u Uniji
 • PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE EU br. 1084/2011
  od 27. listopada 2011. o izmjeni i ispravku Uredbe (EZ) br. 1235/2008 o detaljnim pravilima za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 s obzirom na režime za uvoz ekoloških proizvoda iz trećih zemalja
 • PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE EU br. 1267/2011
  od 6. prosinca 2011. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1235/2008 o detaljnim pravilima za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 s obzirom na režime za uvoz ekoloških proizvoda iz trećih zemalja
 • PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE EZ br. 126/2012
  od 14. veljače 2012. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 889/2008 u pogledu dokumentiranih dokaza i o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1235/2008 u pogledu režima za uvoz ekoloških proizvoda iz Sjedinjenih Američkih Država
 • PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE EU br. 751/2012
  od 16. kolovoza 2012. o ispravku Uredbe (EZ) br. 1235/2008 o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 u odnosu na aranžmane za uvoz ekoloških proizvoda iz trećih zemalja
 • PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE EU br. 355/2014
  оd 8. travnja 2014. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1235/2008 o detaljnim pravilima za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 s obzirom na režime za uvoz ekoloških proizvoda iz trećih zemalja
 • PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE EU br. 644/2014
  Od 16. lipnja 2014 . o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1235/2008 o detaljnim pravilima za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 s obzirom na režime za uvoz ekoloških proizvoda iz trećih zemalja
 • PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE EU 2016/2259
  оd 15. prosinca 2016. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1235/2008 o detaljnim pravilima za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 s obzirom na režime za uvoz ekoloških proizvoda iz trećih zemalja
 • PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE EU 2018/1584
  оd 22. listopada 2018.o izmjeni Uredbe (EZ) br. 889/2008 o detaljnim pravilima za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 o ekološkoj proizvodnji i označivanju ekoloških proizvoda s obzirom na ekološku proizvodnju, označivanje i kontrolu
 • PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE EU 2018/184
  оd 7. veljače 2018. o izmjeni Provedbene uredbe (EU) br. 540/2011 u pogledu produljenja roka važenja odobrenja aktivnih tvari FEN 560 (također poznat pod nazivom piskavica ili sjeme u prahu piskavice) i sulfuril fluorid
 • PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE EU 2020/464
  Od 26. ožujka 2020. o utvrđivanju određenih pravila za primjenu Uredbe (EU) 2018/848 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu dokumenata potrebnih za retroaktivno priznavanje prijelaznog razdoblja u svrhu prelaska na ekološku proizvodnju, proizvodnje ekoloških proizvoda i informacija koje trebaju pružati države članice
 • UREDBA EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA EU 2020/1693
  Od 11. studenoga 2020. o izmjeni Uredbe (EU) 2018/848 o ekološkoj proizvodnji i označivanju ekoloških proizvoda u pogledu datuma početka njezine primjene i određenih drugih datuma iz te uredbe
 • PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE EU 2020/2042
  Od 11. prosinca 2020. o izmjeni Provedbene uredbe (EU) 2020/464 u pogledu datuma početka njezine primjene i drugih datuma koji su relevantni za primjenu Uredbe (EU) 2018/848 Europskog parlamenta i Vijeća o ekološkoj proizvodnji
 • PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE EU 2021/181
  оd 15. veljače 2021. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 889/2008 o detaljnim pravilima za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 o ekološkoj proizvodnji i označivanju ekoloških proizvoda s obzirom na ekološku proizvodnju, označivanje i kontrolu